Regulamin Promocji

„Wyprzedaż”

z dnia 01.02.2022r

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
 3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie lavantil.com.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego lavantil.com objętym niniejszą promocją.
 5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 6. Promocja trwa w okresie od 01.02.2022r do odwołania lub wyczerpania produktów objętych wyprzedażą.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:
 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, która dokona zakupów w sklepie lavantil.com
 2. Uczestnik spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość zakupu wybranych produktów z grupy Wyprzedaż z rabatem.
 3. Wartość rabatu przypisana jest  dla wybranych produktów i wynosi 15%, 30%, 50% lub 70%.
 4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, z wyjątkiem promocji 20zł za newsletter przy zakupach za minimum 200zł.
 5. Niniejsza promocja łączy się z darmową wysyłką  przy zakupach za minimum 200zł. • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w  Sklepie internetowym Lavantil.com podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu Lavantil.com.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w  Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu Lavantil.com.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
 2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.
 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 7. Regulamin promocji dostępny jest w  Sklepie Lavantil.com oraz w siedzibie firmy JS Spółka z o.o. 

Regulamin Promocji

„Wyprzedaż”

z dnia 01.02.2022r

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.
 2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
 3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie lavantil.com.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego lavantil.com objętym niniejszą promocją.
 5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 6. Promocja trwa w okresie od 01.02.2022r do odwołania lub wyczerpania produktów objętych wyprzedażą.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:
 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, która dokona zakupów w sklepie lavantil.com
 2. Uczestnik spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość zakupu wybranych produktów z grupy Wyprzedaż z rabatem.
 3. Wartość rabatu przypisana jest  dla wybranych produktów i wynosi 15%, 30%, 50% lub 70%.
 4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, z wyjątkiem promocji 20zł za newsletter przy zakupach za minimum 200zł.
 5. Niniejsza promocja łączy się z darmową wysyłką  przy zakupach za minimum 200zł. • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w  Sklepie internetowym Lavantil.com podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu Lavantil.com.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w  Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu Lavantil.com.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
 2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.
 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 7. Regulamin promocji dostępny jest w  Sklepie Lavantil.com oraz w siedzibie firmy JS Spółka z o.o. 
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej